dinsdag 5 december 2017

De kunst van het versterken van gezondheid

Als je gevraagd wordt of je gezond bent, wat antwoord je dan? Heb je bij het beantwoorden van je vraag je fysieke, geestelijke en sociale toestand afgewogen en daarbij gekeken naar de aan- of afwezigheid van ziektes en gebreken? Of heb je breder gekeken en naast je klachten ook je krachten meegenomen en naar je gezondheid gekeken als vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren bij de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven?

In mijn eigen praktijk heb ik cliënten met allerlei klachten en hulpvragen in behandeling:  van spanning en stress gerelateerde klachten tot rouwproblematiek door het verlies van gezondheid, werk of dierbaren in de naaste omgeving. In de kunstzinnige therapie wordt niet specifiek ingezoomd op deze klachten, maar worden ze meegenomen in het totale beeld van de mens. Wie is deze mens? Wat heeft iemand nodig? Welke kunstzinnige oefening past daarbij? Dit beeld wordt duidelijker als de cliënt ‘in gesprek gaat’ met de kunstzinnige middelen en naar buiten komt wat (meestal onbewust) in iemand leeft. Het beeld wat ontstaan is en de manier waarop de cliënt het gecreëerd heeft, vormen uitgangspunt voor de verdere begeleiding.

In die verdere begeleiding wordt (meestal) niet verder ingezoomd op de klacht, maar juist dat wat gezond is aangesproken en versterkt. De kunstzinnige oefeningen staan in dienst van het behandeldoel en zijn individueel afgestemd. Kunst als gepersonaliseerd medicijn zou je kunnen zeggen.  Stap voor stap, want er verandert iets van binnen en dat vraagt tijd, komt een ontwikkeling op gang. Een ontwikkeling waarbij de ziekte of klachten als minder zwaar worden ervaren (of zelfs verdwijnen) en er weer gekeken kan worden naar dat wat nog wel kan. Hierdoor komt een stuk levenskracht terug, groeit het zelfvertrouwen, komen cliënten weer in beweging (fysiek, maar zeker ook mentaal en sociaal) en wordt er weer gekeken naar mogelijkheden en kansen wat bijdraagt aan de kwaliteit van leven en zingeving.

Bijzonder is het, elke keer weer, dat het ziek zijn door cliënten ook kan worden gezien als mogelijkheid om te groeien op andere vlakken. Het deels wegvallen van de ene dimensie van gezondheid vraagt van de cliënt het vermogen aan te passen en de regie te blijven voeren over de andere dimensies van gezondheid. De kunstzinnige therapie kan daarbij ondersteunen, waardoor acceptatie kan ontstaan bij de weggevallen dimensie van gezondheid en kracht en vertrouwen geput kan worden uit het aanspreken en versterken van de andere dimensies van gezondheid.

Uiteraard geldt dit hele verhaal over hoe kunst kan bijdragen aan het versterken van gezondheid niet alleen voor de cliënten uit mijn eigen praktijk, maar zeker ook veel de patiënten (en bewoners) in het zieken- en verpleeghuis, zo blijkt elke keer weer uit mijn ervaring. 


Gespreksinstrument Instituut Positieve Gezondheid, versie 1.0, okt. 2016.
Wil je meer lezen over positieve gezondheid, kijk dan op https://ipositivehealth.com/. Op deze website vind je ook het hier boven afgebeelde gespreksinstrument. 


Yvonne Peschier
kunstzinnig vaktherapeut beeldend
www.kunstzinnigetherapie.info 
yvonne@kunstzinnigetherapie.info